14.04.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrasında yapılan görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu
İrep Karataş Eray
Zafer Devrim Tosun
Niyazi Buğra Durukan
Gülşah Özen
Deniz Devrim Kuşçu
Ekin Oral
Özde Demirtürk


Denetim Kurulu
Serpil Koçdar
Gülsüm Özen
Kadir Eren Ünal