Sevgili Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları,

Atatürk Anadolu Lisesi mezunlarının dayanışma içinde olması, örgütlenmesi, okullarını sahiplenmesi zaman zaman birçoğumuzun hayallerini süslemiştir. Bu hayalin ilk adımı olan Mezunlar Derneği'nin kurulması okulun ilk mezunlarını verdiği yıllara dayanır. Bir dernek kurmanın son derece zahmetli ve riskli olduğu yıllarda birçok kişinin girişimlerine rağmen çabalar sonuçsuz kalmış ve Atatürk Anadolu Lisesi camiası 15. yılına girdiğinde henüz Mezunlar Derneğini kuramamıştı. Birçok girişimden sonra birbirine yakın dönemlerden mezun olan birkaç kişinin çabalarıyla Mezunlar Derneği 1986 yılında kuruldu. Derneğin kurulabilmesi için tüzüğün gazetede yayınlanması gerekiyordu. Bu iş için gerekli olan parayı bulabilmek amacıyla bir parti düzenledik. Belkide dernek tarihinin katılımı en yüksek organizasyonuydu. Ancak toplanan para yeterli olmadı. Çocuğu Anadolu Lisesinden mezun olan Yaşar AYSEV ilanı kendi gazetesinde yayınladı ve dernek resmi olarak tüzel kişiliğine kavuştu.

Derneğin bir idari ofisi olmadığı için genellikle pastanelerde veya evlerde toplanıp hayaller kurulurdu. Hayallerin başında da Dernek Lokali gelirdi. Çünkü karşılaştığımız mezunlara Mezunlar Derneğini kurduğumuzu söylediğimizde, ilk soru Dernek Lokalinin adresi oluyordu. Dernek ve Lokal insanların kafasında eş anlamlıydı. Bu durum bizleri her zaman lokal hayalleri kurmaya itti.

Örgütlenme sürecinde esas olanın lokal değil örgütlenme bilinci olduğunu ancak dernekteki görevlerimizden ayrılıp iş hayatına atıldıktan sonra kavrayabildik. Herkesin imrendiği Galatasaray, Mülkiye gibi okulların lokallerini açmaları kuruluşlarından çok sonra gerçekleşmiştir. Oysa onları Galatasaraylı veya Mülkiyeli yapan lokalleri yokken de camialarını bir arada tutabilmeleriydi. Asırlık tarihleri bu okulları ayırt edici olarak gösterebilir. Ancak ülkemizde asırlık tarihlerine rağmen camia olamamış bir çok eğitim kurumu da saymak mümkündür.

Öyleyse Mezunlar Derneğinin gelişmesinin önündeki engeli sadece lokal sahibi olamamakla açıklamak mümkün değildir.

Söz konusu okulları büyük bir camia sahibi yapan gerçek unsur gelenekleridir. Mensubu olduğumuz camialarda gördüğümüz gibi gelenekler insanlara ortak değerleri aşılıyor ve bir camianın mensubu olmanın gereklerini öğretiyor. Ortak kültürün oluşmasına katkı sağlıyor.

Bir camianın oluşmasında ve gelişmesinde bu denli önemli yeri olan gelenekleri yaratmak ve insanların üzerinde mutabık kalmasını sağlamak son derece güç bir iş.

Mezunlar Derneği'nin okuldaki gelenek oluşturma çabaları her defasında başarısızlıkla sonuçlandı. Okulun ilk gününden bu güne gelen tek geleneği Aşure Günü.

Mezunlar Derneğ'nin okula sahip olması ve ihtiyaçlarından ileriye yönelik planlamalarına kadar her konuda söz sahibi olabilmesi için üstlenmesi gereken rol için çok fazla zaman kaybettik. Ama yine de fırsatlar var. Okulda olup bitene duyarlılık göstererek , öğrencilerle yani derneğin gelecekteki teminatlarıyla yakınlaşarak, idare ile dengeli ve ölçülü ilişkiler geliştirerek kaybedilmiş zamanı kazanmak mümkün.

Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Koruma Derneği, Okul Aile Birliği gibi kurumlarla okul için geleceğe yönelik planlar yaparak gelenekleri yaratmak camianın gelişmesine katkı sağlamak kısacası Atatürk Anadolu Lisesinin gerçek sahibi olmak için halen zaman var.

Yalçın KARAKOÇ
AAAL Mezunlar Derneği Kurucusu
Yönetim Kurulu Eski Başkanı