1986 yılından bu yana AAAL topluluğunu bir çatı altında toplamayı hedefleyen Mezunlar Derneği yıllardır yönetim kurulu üyeleri ve derneğe özveriyle maddi-manevi katkıda bulunan mezunlar, okul yönetimi ve öğretmenlerimizin katkılarıyla bu güne ulaştı. Ancak hepimizin bildiği gibi katkıda bulunan kişilerin sayısı bu 12 yıl boyunca son derece sınırlı kaldı.

Mezunlar Derneği'nin hedeflerine ulaşabilmesi için ilk önce Mezunların kendi derneklerine sahip çıkmaları gerekmektedir.

Sizleri ilk etapta Mezunlar Derneği'ne üye olmaya ve üyelik gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ancak yine hepimizin bildiği gibi "kağıt üzerinde kalan üyelikler" derneğimizin ilerlemesine hiçbir katkı sağlamıyor. Üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemeyen, etkinliklere katılmayan, dernek yönetimine önerilerde bulunarak bunların gerçekleşmesi için destek vermeyen üyelerimiz olduğu sürece Mezunlar Derneği'nin hedeflerine ulaşması her geçen gün daha da imkansızlaşıyor…

Mezunlar Derneği'nin kuruluş ve hedefleri Tüzüğünün 1. Maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

"Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mensupları arasında sosyal, kültürel ve manevi beraberliği sağlamak amacıyla Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur."

AAAL Mezunları Derneği kuruluşundan bugüne kadar yukarıda yazan temel hedeflerine ulaşmak için birçok etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinliklerden bazıları, Aşure Günü, Mezuniyet Balosu, dönem toplantıları, maddi açıdan zor durumda olan AAAL öğrencilerine maddi destek, konserler, piknikler, partiler, AAAL Mezunları derneği Internet tanıtım sayfasının açılması, AAAL Mezunları Derneği İnternet Haberleşme listesinin kurulması, Lokal açmak için düzenlenen kampanyalar, Anadolu INFO Bülteninin yayınlanması olarak sıralanabilir.

Ancak zamanla bu etkinliklerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi maddi açıdan imkansızlaşmaya başlamıştır. Örneğin her ay düzenli olarak Mezunlara gönderilen "Anadolu INFO"nun yayını posta masraflarının büyüklüğü ve halihazırda mevcut bulunan adreslerin güncellenememesi nedeniyle uzun süre önce durdurulmak durumunda kalmıştır. Bir derneğin görevlerini yerine getirmesinde gerekli olan maddi kaynak üyelik aidatları ve üyelerin bağışlarından sağlanmaktadır. Ancak her yıl üyelerin %5'ini geçmeyen sayıda üye aidatlarını ödemekte olduğu için Mezunlar Derneği'nin gelir toplama ve topladıkları gelirleri Mezunlar Derneği hedeflerini gerçekleştirmek için kullanabilme güçleri gittikçe azalmış ve neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. 

Mezunlar Derneği üyeleri ve derneğe destek veren mezunlar birçok zaman hayal kırıklığına uğradıysa da her seferinde tekrar göreve başlamış ve ortak hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmüştür. Şu anda sizlerden tek dileğimiz AAAL Mezunları olarak bir araya gelebilmemizi, birbirimize destek olmamızı, birlikte gülmemizi birlikte mücadele etmemizi sağlayacak AAAL Mezunlar Derneği'ne maddi-manevi destek vermenizdir. Üyelik aidatlarınızı ödemeniz Mezunlar Derneği'nin çalışmalarını sürdürebilmesi için çok önemlidir, ancak bundan da önemlisi, Mezunlar Derneğine sahip çıkmanız ve dernekte görev alan mezunlara "önerilerinizi-eleştirilerinizi" sürekli olarak bildirmeniz ve katkıda bulunabileceğinize inanıyorsanız yönetimde ve komitelerde aktif olarak görev almanızdır.

Mezunlar Derneği sadece sizin derneğinizdir, sizin isteklerinizi yerine getirmek, sizin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için sadece sizlerin katkılarıyla güçlenecektir.

AAAL Mezunları Derneği