Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ….. yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğin Kurucuları Ali AYTAÇ, Mehmet Kemal BOZAY, Gül BUHARALI, Yalçın KARAKOÇ, Mehmet Cemal PEKER, Volkan TURAN, Nurten YILMAZ’dır.

Dernek’in amacı, Kanunlar dahilinde üyeler arasında maddi, manevi, sosyal, kültürel, dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirmektir. Dernek bu amaçla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir;

a) Maddi imkanlardan yoksun öğrencilere burs vermek,
b) İl ve orta öğretim öğretmeni olmak isteyen öğrencilere yüksek öğrenimleri için burs vermek,
c) Orta ve lise kısımlarını pek iyi derece ile bitirenlere ödül vermek,
d) Mezunların mezuniyet sonrası sosyal ve kültürel durumları hakkında araştırma yaparak gerekli hizmetlerde bulunmak, başarı gösterenlere ödül vermek,
e) Yüksek öğrenimleri sırasında mezunlara lisede belleticilik yapmalarını sağlayacak yardımlarda bulunmak,
f) Çeşitli sosyal ve kültürel yayınlar, toplantılar düzenlemek, üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak, üyeler yararına tesisler ve yardımlaşma sandıkları kurmak,
g) Balo, gezi, kermes ve benzeri eğlenceler düzenlemek,
h) Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin devamını, gelişmesini ve üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak, Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilebilmesi için Anadolu Lisesi ve tüm eğitim kurumlarına maddi ve manevi destek sağlamak,
i) AAAL camiasında birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla amatör ve profesyonel çeşitli spor faaliyetleri organize etmek; aynı hedefe hizmet etmeye yönelik tesisler kurmak ve yayın organlarını faaliyete geçirmek,
j) Genel anlamda toplum sağlığını korumaya ve sağlık bilincinin yerleştirilmesine yönelik kampanyalar başlatmak veya halihazırda mevcut kampanyalara destek vermek gibi çalışmalarda bulunmak,
k) Üyelerin mesleki gelişimlerini sağlayacak önlemleri almak, projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, üyeler arasında bu konuda dayanışma yaratmak, sürdürmek ve geliştirmek.