Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği
Bilgilendirme Metni

 

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021’de yapılmış ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı seçilmiştir. Yeni katılımlarla hem tecrübeli, hem dinamik bir kadro olduğuna inandığımız Yönetim ve Denetim Kurulları olarak değerli Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunlarını, tüm camiamızı selamlıyoruz.

Aşağıdaki hususları sizlerle paylaşmak ve bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Sosyal medya platformları üzerinden bir süredir paylaşılmakta olan ve ne yazık ki gerçekleri saptırma amacı güttüğünü düşünmemize sebep olan ancak kesinlikle doğruları yansıtmayan kimi beyan ve paylaşımlar maalesef hepimiz için, hele hele tamamen gönüllülük esası ile AAAL Mezunlarının layık olduğu anlayış özveri ve çaba çerçevesinde kendi özel hayatlarımızdan pandeminin getirdiği ağır koşul ve psikolojik yüklere rağmen fedakârlık ederek çalışan bizlerde büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Büyük değerler atfettiğimiz mezun birlikteliğimizin söz konusu gerçeklikten, açıklık ve şeffaflıktan uzak paylaşımlar ile manipüle edilme çabalarına bugün itibariyle cevap vermek ve gerçekleri tüm mezunlarımızla paylaşmak istedik. Üyelik başvuru kabul süreçlerinin mevcut yasalar ve tüzüğümüz doğrultusunda titizlikle değerlendirilmesi, Genel Kurul sürecinin yoğunluğu ve hassaslığı ile değerlerimizin zarar görmemesi adına; belirttiğimiz üzücü ve yanlış paylaşımlara tek tek cevap verme isteğimiz ve fırsatımız olmadı. Ayrıca toplu bir cevap vererek bizlerin olduğu gibi siz değerli mezunlarımızın da değerli zamanlarını çalmamak, emek ve zamanımızı daha önemli ve anlamlı çalışmalara ayırmanın doğru olacağı düşüncesi, bizler için ahlaki, vicdani bir sorumluluk ve görevdir.

 

 1. İlgili yasalar, yönetmelikler ile mevzuat çerçevesi ve derneğimiz tüzüğü uyarınca Genel Kurula katılma hakkı olmayan bazı mezun arkadaşlarımız, Yönetim, Genel Kurul katılımcıları ve Divan Başkanlığı’nca kendilerine tanınan hoşgörüyü de maalesef kötüye kullanarak, defalarca uyarılmalarına rağmen tüm toplantı boyunca kendilerine yakıştıramadığımız bir üslupla, Genel Kurul toplantımızı sabote etmeye, üyeleri, mevcut Yönetimi, Genel Kurul ve Divan Başkanlığını şahsen ve toplu olarak hakaret, çirkin konuşma, sözle sataşma, asılsız suçlamalar ve olumsuz davranışlar ile galeyana getirmeye yönelik tutumlarda bulunmuşlardır. Bu olumsuz atmosfere rağmen büyük bir olgunluk ve sükunetle, tamamen yasa ve kurallara uygun şekilde Genel Kurul toplantısını yürüten, sağlıklı bir şekilde sonlanmasına gayret gösteren -Genel Kurul’a katılma hakkı olsun/olmasın- tüm Üyelerimize, Divan Başkanlığımıza ve şahsen itidalli ve ağırbaşlı tavrıyla Kurulumuzu yöneten Divan Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 2. Bazı mezun arkadaşlarımızın Genel Kurul'a -ne yazık ki- katılamadıklarını ancak katılan kişilerden edindikleri bilgileri sosyal medya platformlarında değerli vakitlerini ayırarak ve konuya önem atfederek diğer tüm mezunlarımızın bilgilerine sunma lütfunu göstermiş olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Keşke mümkün olsaydı Genel Kurulumuza izleyici olarak katılabilselerdi, yaşananların ve tüm sürecin tanığı olabilirler, böylece yanlı ve gerçek dışı bazı bilgileri birkaç mezunumuzdan edinerek sosyal platformda paylaşmak ve camiamızı yanıltmak yanlışına düşmemiş olurlardı. Bu hususu da bilgilerinize sunuyoruz.

 3. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı üyeleri ile Divan Başkanlığı’nın geçmişini, toplumdaki konumunu, hali hazırdaki görev, sorumluluk ve statü bilgilerini bilmeden, bu insanlar ve hatta aileleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan; suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı, yanıltıcı, taciz ve hatta hakarete varan tarzda paylaşımlarda bulunmak, bu insanların bir kısmına özel mesajlar atmak, WhatsApp gruplarında detaylardan ve konuların tamamından habersiz iyi niyetli çoğunluğu oluşturan mezunlarımızın algısını belli bir amaç doğrultusunda yanıltıcı şekilde bilgiler paylaşmak, etik olmadığı gibi suç unsuru da taşıyabilecek noktalar barındırmaktadır. Dileyen arkadaşlarımız yasaların kendilerine tanıdığı her türlü hakkı kullanabileceklerdir. Ayrıca bilgilerinize sunarız.

 4. Günlerdir sosyal medya platformlarından güncel üyelik aidatlarını zamanında ödememiş olmasına rağmen üyeymiş gibi davranan, bir kısmı da üye yapılmış olmasına rağmen üye yapılmamış gibi davranan arkadaşlarımızı; efor, zaman ve kaynaklarını dernek ve büyük ailemiz yararına kullanmaya, etik kurallar ve AAALli olmanın gurur ve onuruna yakışır şekilde, kendilerinden beklenen yaklaşım tarzı, üslup ve hak ettiğimiz saygı ve anlayış çerçevesinde hareket etmeleri hususunda kendilerini gereken nezaket ve özene bu vesileyle bir kez daha davet ediyor, kendilerini seve seve kabul edeceğimizi bilmelerini istiyoruz. Daha fazla mezunumuza ulaşarak üyelerimizin sayısını arttırmak amacıyla tüm AAAL bileşenlerine hitap eden bir dernek olarak son dönemde bu konuda artan hassasiyetleri mutlulukla karşılıyoruz. Tüm mezunlarımızı “www.aaal.org.tr” adresi üzerinden bilgileri takip ederek üye olmaya davet ediyoruz.

 5. Genel Kurul tutanakları, usul, yöntemler, kurullar, seçilme şekilleri, tüzük değişikliklerinin nasıl yapılabileceği, yetkiler, sorumluluklar, sınırlar ve yasal zorunluluklar esrarengiz bir oldubitti konusu olmayıp, sosyal medya gruplarında yapılan bazı gerçek dışı paylaşımlarda ortaya konan trajikomik yanlışların aksine, T.C. kanunlarına ve kurallarına tabidir. AAAL MD de malumunuz olduğu üzere yeni bir oluşum olmayıp yıllardır faaliyetlerini bu çerçevede yürütmekte olan, seçimlerini yapan, hesap veren, proje üreten, sonuçlarını paylaşan bir dernektir. Tüzüğünü oylayarak değiştirebileceği gibi, kendisine kanunla tanınan her türlü yetkiyi kullanır, bu da hukuki bir durumdur. Nitekim Genel Kurul da tam olarak bu hukuki ve normatif çerçevede gerçekleşmiştir. Her şey oldubittiye getiriliyormuş, her istenilen denetimsiz bir biçimde yapılıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmak, bunları apaçık yazmak veya ima dahi etmek etik olmadığı gibi kanunlara uygun faaliyet yürüten dernek tüzel kişiliğine, oy veren üyelere, AAAL mezun ve dernek yönetim yetkili kurullarına haksızlıktır. Hiçbir biçimde kabul edilemez, etmiyoruz. Saygıyla bilgilerinize sunarız.

 6. Genel Kurulda kuralların ve zamanın elverdiği ölçüde, gündem içi ve dışı, mümkün mertebe görüşlere, önerilere yer verilmiş, yönetim tarafından sorular cevaplandırılmış, bilgilendirme yapılmıştır. Hatta ilgili mevzuat uyarınca Hazirun Listesinde adı olmadığı için genel kurul toplantısında konuşma hakkı olmayan, sadece dinleyici olarak katılma hakkı olan bazı mezunlarımız Genel Kurulun akışını engellemek, Divanı konuşturmamak, Genel Kurulun huzurunu bozmak amacıyla uygunsuz hakaret içeren, provakatif eylemlerle kendi görüş ve ithamlarını toplantı boyunca Genel Kurul katılımcılarını ve ayrıca Genel Kurula ev sahipliği yapan Başkent Öğretmenevi yetkilillerini rahatsız ederek gayet detaylı ve mütecaviz biçimde iletebilmişlerdir.

  Genel Kurul gündeminin gizlenmesi, saklanması söz konusu olmadığı gibi ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün de değildir. AAAL mezunu olsun olmasın isteyen ve ilgilenen herkes söz konusu gündeme zaten ulaşabilmektedir. Yeryüzünün ilk genel kurulu AAAL Mezunlar Derneğinin Genel Kuruluymuş gibi bir çerçevede yapılmakta olan bazı paylaşımları hayretle görmekte olduğumuzu da ayrıca iletmek isteriz. Bunların kabulü mümkün değildir.

 7. Mezunlar Derneği, bazı arkadaşlarımız tarafından yaratılmak istenen algının aksine, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük AAAiLemizin tamamını kapsamak ve kucaklamak; demokratik, çoğulcu yaklaşımı genişleterek AAAL mezun camiasının ve AAAL’in yüksek menfaatleri için projeler üretmek adına tüm çaba ve zamanını sarf etmeye devam edecektir. AAAL MD kimsenin şahsi hegemonya paydası, ego tatmin platformu, kazanç kapısı değildir, olamaz ve olmayacaktır. Bunun ima edilmesi dahi çok talihsiz ve nahoş iken bu tür paylaşımlarla böyle bir algının yaratılmasına, böyle bir yanlışa ve yanlışın çoğalmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca bilgilerinize ve dikkatinize sunarız.

 8. Böyle gerçek dışı ve olumsuz eylem ve yaklaşımlar, sadece dernek yönetimimizle, üyelerimizle sınırlı kalmamak üzere büyük bir iyi niyetle çaba sarf eden, gönüllü projelere katkı sağlayan mezunlarımızın ve ayrıca AAAL’in gencecik, pırıl pırıl öğrencilerinin de heves ve hayallerini yıkabileceğinden, bu tür art niyetli yaklaşımlara izin verilmesi mümkün değildir, vermeyeceğiz.

 9. Üyelik başvurularının tamamlanması yasal süreç içerisinde devam ettirilmektedir. Üyelik koşulları bellidir, aidatın ne şekilde ne zaman yatırılması gerektiği de bu itirazları yapan mezunlarımız da dahil olmak üzere ilgililerine ayrıca iletilmiştir. Genel Kurula kadarki süreçte başvurusunu gerektiği gibi yapan ve süreci de doğru işleten mezunlarımızın üyelik işlemleri de tamamlanmıştır. Genel Kurul tarihi itibariyle yapılan ancak sonuçlanmamış başvurular da mevcuttur. Bu da gayet doğal bir durumdur. Başvurular ve kabul süreçleri de yasalar ve tüzüğümüz çerçevesinde yürütülmektedir. Genel kurulda üyelik başvuru ve şartlarının kolaylaştırılması, gecikme faizinin kaldırılması, birikmiş aidat borçlarının güncel yıllık üyelik aidatı (mevcut durumda yıllık 20 TL) esas alınarak hesaplanması, söz konusu hesaplamada son 10 yıllık borçların esas alınması da bizzat yönetim tarafından teklif edilmiş ve oylanarak kabul edilmiştir. Yani dernek yönetimimiz ayrıştırmaya, ayıklamaya, ötekileştirmeye değil aksine birleştirmeye, daha fazla üye çekmeye, çoğalmaya, kenetlenmeye, tüm mezunlarımızı kucaklamaya yönelik iradesini ve eylemlerini ortaya koymaktadır. Bu hususu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

 10. Marka tescillerine ilişkin paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; patent, marka tescillerinin kimler adına ne şekilde yapılabileceği de ilgili mevzuatta belirlenmiş olup ilgili tescillerin gerçek kişi adına yapılmasında da hukuken bir sıkıntı yoktur ki nitekim yapılabilmiştir. Bu konuyu ısrarla AAAL MD aleyhine bir eylem, hukuk dışı bir durum gibi sunmaya ve siz değerli arkadaşlarımız nezdinde böyle bir algı oluşturmaya çalışmak büyük bir talihsizliktir. Ayrıca bu tür talihsiz paylaşımlar Türkiye’nin en ayrıcalıklı, özenli, nitelikli, vicdanlı ve akıllı topluluklarından biri olan AAAiLemizi en basitinden hafife almak, makul ve mantıklı seçimlerimizle, iradelerimizle de alay etmektir. Kabul edilemez, etmiyoruz. Saygıyla bilgilerinize sunarız.

 11. Son olarak, bu bir savunma değil, bilgilendirme metnidir. Genel Kurul 13 Nisan 2021 tarihli ikinci toplantıda yeterli üye sayısına ulaşılmış olarak, tüm yasal zorunluluklar gözetilerek, demokratik bir ortamda, göz bebeğimiz Ankara Atatürk Anadolu Lisemizin yanı başında, Başkent Öğretmenevi’nde yapılmış ve dernek üyesi mezunlarımız yeni Yönetim ve Denetim Kurullarıyla Haysiyet Divanını seçmiştir. Bu bağlamda mesnetsiz ve yakışıksız tüm söylem ve iddialar yok hükmündedir. Ayrıca sürece dair tüm yasal haklarımız da saklıdır. Bu metin, hiçbir zorunluluk olmasa dahi tüm camiamızı bilgilendirmek ve haftalardır süren sevimsiz paylaşımlara istinaden tek bir açıklama yapmak amacıyla iletilmektedir. Üye olsak da olmasak da, dernekte görev alsak da almasak da fark etmez. İşimizi sevgi, saygı ve hoşgörü ile demokrasiye, çağdaş, aydınlanmacı, etik anlayışa uygun olarak en iyi şekilde yapmaya, AAALli olmak yüksek bilinci , üstün haysiyet ve görev anlayışıyla AAAiLemiz için çalışmaya, yüreğimizi koymaya devam edeceğiz. Pandeminin fazlasıyla zorlayan günlerinde bizleri mesai harcamaya, özel hayatlarımızdan, öğrenim hayatlarımızdan, ailelerimizin ve çocuklarımızın vakitlerinden çalmak pahasına da olsa emek vermeye, zaman ayırmaya sevk eden şey de bu motivasyon ve yüksek görev anlayışıdır. Yapılmakta olan ve yapılabilecek olan onlarca iş ve güzellik var iken bu tip suni gündem ve nahoş söylemlerle, yanlış işlerle uğraşmak, doğruları yanlış, yanlışları doğru gibi göstermeye çalışmak abesle iştigaldir. Bu tip davranış, söylem ve paylaşımları muhatap almamak konusundaki duruşumuzun altını bu vesileyle tekrar çiziyor, nezaket ve etik sınırlarını zorlayan her türlü yaklaşımı reddediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor ve kucaklıyoruz. AAAL MD olarak çoğalalım, daha çok güzellik yaratalım, el ve gönül birliğiyle topluluğumuza, ülkemize ve yarınlarımıza destek olalım. Bu büyük AAAiLenin bir bireyi olmak onuruyla, en derin saygılarımızla.

 

 

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
Yönetim ve Denetim Kurulu

İrep Karataş Eray
1991 Mezunu    

Zafer Devrim Tosun  
1992 Mezunu 

Niyazi Buğra Durukan
1992 Mezunu

Özlem Akyol Çiçek
1993 Mezunu

Gülsüm Özen   
2008 Mezunu 

Gülşah Özen  
2014 Mezunu   

Eştan Biçer
2017 Mezunu

Can Hunç
2015 Mezunu

Ata Altuğ İlktürk
2019 Mezunu

Cemre Demirtaş
2020 Mezunu