AAAL Şenlik

İlk kez 1998 yılında 99 mezunlarımız tarafından düzenlenen, farklı konseptler ve isimlerle günümüze kadar gelen lise şenliğimiz, 2005 yılından itibaren Okul Aile Birliği iş birliği ile yapılmaya başlanmıştır. Şenlik son kez 2011'de okulumuzda yapılabilmiştir. Okulların şenlik yapabilmesi çeşitli nedenlerle sınırlandırılınca, bu tarihten sonra Okul Öğrenci Başkanlığından gelen talep üzerine şenlik AAAL MD iş birliğiyle, okul dışında yapılmaya devam etmiştir. Okul Öğrenci Başkanlığı sisteminin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında sonlandırılması ile yeni bir sürece giren lise şenliğimiz halen öğrenciler tarafından devam ettirilmeye çalışılmaktadır.