Genel Kurul Duyurusu

24.03.2024

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 13.00 da Litai Otel toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında, gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 21 Nisan 2024 Pazar günü yine aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize duyurulur…

GÜNDEM
1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2) Başkanlık Divanı’nın oluşturulması
3) Başkanlık Divanı’na imza yetkisinin verilmesi
4) Gündemin okunması ve kesinleşmesinin oylanması
5) Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemine ait raporun okunması
6) Çalışma dönemine ait hesapların okunması
7) Denetleme Kurulu raporunun okunması
8) Yönetim Kurulu üyelerinin çalışma dönemi faaliyetlerinin müzakere edilmesi ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi ve gelir gider tablosunun onaylanması
9) Dernek organlarının seçilmesi
10) Demek gelirinin kuruluş maksatlarına göre dağıtım esas ve oranlarının belirlenmesi
11) Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nca gündeme konuşulması uygun görülen diğer konular
12) Dilek, temenni ve kapanış